visie

de toegenomen complexiteit en het hoge tempo van onze samenleving tot meer burn-outklachten.
Organisaties moeten steeds flexibeler reageren op de eisen van de maatschappij van nu wat een behoorlijk wissel trekt op de veerkracht, de draagkracht en draaglast van medewerkers

missie

stress gerelateerde klachten en burn-out dreigen verzuimreden nr.1
te worden

Daarom vind ik dat niemand ziek mag worden van de stress gerelateerde klachten

of met langdurig verzuim buiten het arbeidsproces mag komen te staan

doelstelling

iedere medewerker verdient het om goed begeleid te worden

coaching is onlosmakelijk van goed werkgeverschap en dus ook van een goede bedrijfsvoering om je dienstverlening optimaal te houden door duurzaam inzetbare medewerkers

mijn visie op een leven lang ontwikkelen

cognitieve ontwikkeling

bij leren draait het om begrip te krijgen van onze omgeving waarin we werken en leven.
ik help jullie mensen om nieuwe kennis en inzichten op te doen

ze worden uitgenodigd om op verantwoorde manier uit hun comfortzone te stappen om daarna naar hun stretchzone geholpen te worden. actief experimenteren met nieuw gedrag ligt aan de basis van leren

verbinding hoofd & hart

om te leren is het belangrijk dat de aanpak aansluit bij wie jullie zijn,
jullie ervaringen, drijfveren en ambities
dus gaat het er om dat jullie medewerkers eerst ervaren om daarna te leren

Om zich open te kunnen stellen om te leren moeten deelnemers zich psychologisch veilig voelen

Ik bied jullie deze veiligheid

werkwijze

leren moet leuk zijn en daarom gebruik ik veel verschillende benaderingen zoals bijv. (werkplek)opdrachten, verschillende groepsinterventies en gamificatie.
alleen door actief te leren vinden er veranderingen plaats. ik hanteer het 70:20:10-principe wat wil zeggen dat het leren op de werkplek (70%) een onlosmakelijke combinatie vormt met van elkaar leren (20%) en het programma (10%)