Medewerkers zijn de sleutel voor het organisatie succes

Wat zijn de drijfveren van jouw medewerkers waarin zit hun motivatie? Wat maakt ze uniek en waardevol?

De medewerkers zijn de sleutel voor het succes van de organisatie en dus hoe kun je ervoor zorgen dat de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen zodat ze ambassadeur van jullie bedrijf worden?

Inzicht krijgen in de drijfveren een motivatie krijgen ze vanuit het bs360 mens & organisatie Persoonlijkheids Profiel. De medewerkers leren begrijpen wat hun kwaliteiten en talenten zijn en hoe ze die optimaal kunnen inzetten. In combinatie met team coaching wordt voor iedereen duidelijk welke ontwikkelingen belangrijk zijn om de organisatie blijvend te ondersteunen vanuit de mens achter de functionaris.

Een Persoonlijkheids Profiel bestaat uit een set van korte, wetenschappelijk onderbouwde, persoonlijkheid vragenlijsten die jouw medewerkers online kunnen invullen. De uitkomsten geven weer hoe de medewerker tegen zichzelf aan kijkt en brengt ook aankomend langdurig ziekteverzuim in beeld *). Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Juist door deze diepgravende persoonlijkheidstest steunt bs360 mens & organisatie bedrijven optimaal in het voorkomen van langdurig ziekteverzuim door stress-gerelateerde klachten.

Teamcoaching

In combinatie met team coaching gaan jullie medewerkers samen met een NOBCO- en NOLOC erkend bs360 team coach aan de slag met de thema’s die er liggen voor de teamontwikkeling. Vooraf wordt met alle betrokkenen een intakegesprek gehouden en vullen zij allen een bs360 Persoonlijkheid Profiel in. Zo heeft ieder teamlid voldoende bagage om in het traject snel de juiste ontwikkeling te kunnen maken om zo tot een gewenst resultaat te komen.

  • een traject bestaat altijd uit een team intakegesprek (max. 20min/deelnemer), twee, kort opeenvolgende, sessies van 1 dagdeel en een intervisie bijeenkomst om met elkaar de laatste puntjes op de i te zetten.
  • onze sessies zijn diepgaand, scherp en soms een tikkeltje confronterend. We zorgen er altijd voor dat deze qua vorm en inhoud veilig aan voelen. Dit is belangrijk voor het vertrouwen in de begeleidende coach en om het lerend vermogen van je team optimaal te stimuleren want alleen in een veilige omgeving leert een mens

Hoe dan verder?

Vaak kan een team met de nieuwe inzichten snel aan de slag. Als alle teamleden de sessies goed in zich hebben opgenomen, zal er binnen de organisatie zeer snel verandering te zien zijn. Het is wél de bedoeling dat je team het zélf gaat doen maar indien dit gewenst is, kan er na enige tijd nog een herhalingssessie van 1 dagdeel worden afgenomen.

Wat kost een team coaching traject?

Om tot een passend traject te komen dat jullie organisatie ook écht dient, is een intakegesprek een must. In dit gesprek bespreken we waar de ontuikkelpunten voor het team liggen en wat er nodig is voor de verdere ontwikkeling van het team – én daarmee voor de organisatie.

Zodra we het plaatje compleet hebben, ontvang je een, vooraf besproken, offerte.

*) alle persoonlijkheids vragenlijsten worden individueel afgenomen waarbij de ethiek voorschrijft dat de uitkomsten hiervan te allen tijde uitsluitend met de betreffende medewerker worden besproken!


welke keuze maak jij vandaag..?

plan nu een intakegesprek