In mijn jeugd was de BBC-serie “Only Fools and Horses” een van de programma’s dat wij nooit misten. Daar gingen we met z’n allen voor zitten. Een typisch Britse comedy-serie over twee broers die in allerlei handeltjes stappen om uiteindelijk rijk te worden. Het lukt ze steeds maar niet want telkens dient er zich wel weer iets aan waardoor het hele plan op losse schroeven komt te staan en mislukt. De oudste van de twee, Delboy (naar Derek, gespeeld door inmiddels hoog-bejaarde David Jason) heeft de vaste uitspraak:”this time next year, we’ll be millionaires”.

Mooi voornemen om volgend jaar miljonair te zijn. Een droom die we wellicht allemaal wel ergens stiekem hebben.

In de hierna volgende sketch doet Delboy een prachtige uitspraak:”Never stop beleving”. Stop nooit met geloven. Geloven in de droom die je na streeft. Geloven in je droom dat je succesvol kunt worden. We kennen allemaal wel de voorbeelden van mensen die multimiljonair zijn geworden doordat ze zich nooit van hun droom lieten weg houden. Wat anderen ook zeiden, ze gingen door op het pad dat ze ingegaan waren en uiteindelijk zijn ze heel ver gekomen.

“Only Fools and Horses” – © BBC

Pursue your dreams

Het najagen van een droom is natuurlijk mooi maar het moet uiteindelijk wel leiden tot iets. Persoonlijk ken ik een paar mensen die het zeer goed hebben gedaan in hun leven en dusdanig vrij kunnen leven dat zij niet meer hoeven te werken voor de kost. Dat is mooi maar wel een uitzondering (hoewel, ik ken er inmiddels al 4 die dit bereikt hebben… ?).

Maar goed, weer even terug naar de realiteit.

Een droom moet iets zijn dat voldoet aan de eisen van de afkorting ‘SMART’ en die zijn:

  • Specifiek; maak het doel van je droom specifiek
  • Meetbaar; het resultaat dat je hierboven hebt benoemd moet meetbaar zijn in bijv. cijfers of percentages
  • Aanvaardbaar; doelen moeten acceptabel en aanvaardbaar zijn dus is jouw plan aanvaardbaar voor de anderen die erbij betrokken zijn?
  • Realistisch; is je droom haalbaar? Stel je jezelf niet teveel eisen in het behalen hiervan? Met andere woorden; hoe groot is je slagingskans?
  • Tijdgeboden; om te voorkomen dat het een eindeloos verhaal wordt, moet het ook in tijd te vatten zijn.

Maak je teamdoelen ‘smart’

Op persoonlijk niveau kun je denken aan bijv. het vinden van het ideale huis. Naast dat natuurlijk jij zelf zult moeten voldoen aan een aantal eisen, kun je voor jezelf ook op papier zetten aan welke eisen jouw ideale huis moet voldoen.

En op zakelijk gebied kun je kijken aan welke eisen de ontwikkeling van jouw team moet voldoen.

Zo kun je specificeren wie er betrokken moet zijn bij de ontwikkeling van het team. Hoe maak je meetbaar dat er verschil is ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de teamontwikkeling? Allen als de teamleden instemmen met de plannen voor de teamontwikkeling zal het doel acceptabel worden. Niets werkt zo slecht als van bovenaf opgelegde plannen. En niet geheel ongebelangrijk is de vraag of je de tijd hebt om de gestelde doelen te realiseren? Zijn deze doelen wel realistisch? En tot slot moet je ook (samen) bepalen wat de einddatum is want daarmee maak je het plan voor teamontwikkeling ook tijdgebonden.

Actie!

Als je alles geformuleerd hebt en met alle betrokkenen besproken, moet je een actieplan opmaken. Hierin staat wie wat gaat doen en wanneer. Belangrijk is dat het uiteindelijke leerdoel duidelijk gespecificeerd wordt. Alleen ben je er dan nog niet want ook deze stappen moet je uiteindelijk onderbrengen in kleinere taken. Taken die te doen zijn.

Een olifant eet je met een theelepeltje

In de trajecten die ik begeleid, geef ik vaak het voorbeeld van de ‘olifant’. Let maar eens op in je lokale supermarkt; een olifant wordt altijd met een theelepeltje geleverd. Een olifant eet je niet in 1x keer op, die moet je verdelen in kleine stukjes. Stukjes die ‘behapbaar’ zijn en dus haalbaar. Want als ik mijzelf een te groot doel stel, weet ik zeker dat ik niet ga slagen. Dus als ik mijzelf voorhoud dat ik volgend jaar rond deze tijd miljonair ben, weet ik op voorhand dat ik een grote teleurstelling tegemoet ga.

Zo gaat het vaak ook met doelen voor teamontwikkeling; veel te veel leidinggevenden verzuimen om de teamontwikkelplannen eerst met de belangrijkste betrokkenen te bespreken; de teamleden zelf. Wat vinden zij er van en denken zij dat ze in staat zijn om die doelen te bereiken binnen de daarvoor gestelde tijd?

Niet geheel onbelangrijk om bij alle doelen die je stelt altijd na te gaan wie de ‘stakeholders’ zijn.

Droom je droom

Never stop believing en ga er voor..!
Bedenk goed of je doel ‘smart’ is en ga ermee aan de slag. En alle begin is moeilijk dus ben ik er om jullie hierbij te helpen.

wacht niet langer en neem contact met mij op

plan jouw gratis intakegesprek