Cultureel Leiderschap is: de inspiratie die je nodig hebt om een succesvol team of een succesvolle organisatie te leiden

Leiderschap kent vele vormen en is in zekere zin adaptief en dynamisch. Het enige probleem is dat op de werkplek van nu het management overweldigd wordt door het enorme aanbod van leiderschapsstijlen. Hieruit volgt onlosmakelijk de keuze-stress om nu precies te bepalen welke van al die stijlen de succesvolste is voor het bedrijf en de werknemers.

Hieronder ga ik je vertellen waarom ik die keuze voor jullie makkelijk kan maken.

Bedrijfscultuur

De enige constante die overeind blijft staan en die hoge prioriteit moet hebben binnen de ideeën over leiderschap is de bedrijfscultuur.

Bedrijven bouwen op verschillende manieren een cultuur op, maar het hanteren van een nieuwe of effectievere leiderschapsstijl is een van de meest effectieve manieren. Als jouw managementteam worstelt met het opbouwen van een cultuur, schieten alle goede intenties en inspanningen tekort – en daarmee ook het moraal van jouw team.

Dus wat is de eerste stap? Een vooruitstrevende benadering ten opzichte van cultureel leiderschap zou het antwoord kunnen zijn.

Wat Is Bedrijfscultuur?

Je kunt geen cultureel leiderschap definiëren zonder eerst bedrijfscultuur te definiëren – ook wel bekend als organisatiecultuur. In haar eenvoudigste vorm is bedrijfscultuur te definiëren als de manier waarop jullie de dingen doen.
Het is overal aanwezig: in hoe management en werknemers met elkaar omgaan, in hoe iedereen samenkomt voor een gemeenschappelijk doel, in de normen, waarden, routines en onbewuste gedragingen die jouw organisatie kenmerken.

Of jouw organisatie bewust tijd heeft besteed aan het creëren van een cultuur is niet heel erg relevant. Jouw bedrijf heeft een sowieso een cultuur. En of die nu goed of slecht is, het betekent dat het de moeite waard is om een ​​gevestigde inspanning te leveren om de cultuur te verbeteren.

Nog belangrijker is het dat een top-down effect van cruciaal belang is voor succes. In heel veel organisaties worden van bovenaf cultuur-kenmerken opgelegd en verwacht dat die onderin de organisatie als eerste worden nageleefd. Zo werkt het dus niet.

Pas als cultureel leiderschap een cruciaal onderdeel wordt van jullie puzzel dan kan het een integrale werkwijze worden.

Wat Is Cultureel Leiderschap?

In steeds meer organisaties, zowel profit als non-profit, maakt cultureel leiderschap deel uit van een leiderschapspraktijk die teams verbetert door middel van mentoring, leiderschapsontwikkeling en psychologische veiligheid.

Cultureel leiderschap is een leiderschapsstijl die een visie ondersteunt voor de manier waarop dingen worden gedaan in een bedrijf. Het geeft kernwaarden en acties rond deze waarden en verandert alles in een routine die door iedereen binnen het bedrijf wordt beoefend.

Toch is een manager die bedreven is in cultureel leiderschap niet alleen het boegbeeld van de organisatie. ‘Management-by-example’ is aansturen door het goede voorbeeld te geven, soepel met medewerkers te communiceren en de culturele waarden verwerken die de organisatie kenmerken. Acties in plaats van mooie woorden; culturele leiders weten hoe ze de medewerkers moeten inspireren.

Heb jij het talent voor Cultureel Leiderschap?

Net als in de bekende discussie over ‘nature vs nurture’ is ook cultureel leiderschap onderwerp van veel discussies.

is het aangeboren of is het een leiderschapsvaardigheid die kan worden ontwikkeld?

Als je een cultuurverandering binnen een bedrijf probeert te veranderen dan is het binnenhalen van creatief leiderschap een veelgebruikte strategie. Organisaties hebben vaak de neiging om vast te lopen in hun cultuur. Dat heeft te maken met het feit dat er steeds dezelfde leiders aan het roer staan. Vaak zijn het mensen die vastzitten in hun manier van doen.

Mensen die, hoe goed bedoeld ook, een blinde vlek hebben voor leiderschap in de 21e eeuw.

Vaak wordt gedacht met het juiste leiderschapsprogramma de vaardigheden rond cultureel leiderschap ontwikkeld kunnen worden. Dat met de juiste training managers zich meer bewust worden van de acties en woorden die een culturele organisatie kunnen bevorderen, evenals de dingen die deze kunnen belemmeren.

De Principes van Cultureel Leiderschap

Een facet van cultureel leiderschap is dat het veel van zijn principes deelt met andere soorten leiderschapsstijlen. In plaats van een op zichzelf staande leiderschapsstijl te zijn, is het een samensmelting van verschillende soorten, zoals:

Transactioneel leiderschap: door middel van een (vaak ongelijk) beloningssysteem werknemers in de juiste richting duwen en goed gedrag en prestaties te belonen.

Situationeel leiderschap: de leiderschapsvaardigheden en ideeën voor verschillende situaties aanpassen. Of het nu gaat om een crisis of groei. Deze vorm van leiderschap maakt ook gebruik van het idee dat geen enkele leiderschapsstijl superieur is aan andere – je past je gewoon aan naarmate je verder gaat.

Organisatorisch leiderschap: Het coördineren en aansturen van individuen om een gemeenschappelijk doel te bereiken via de visie- en missieverklaringen.

Aanpassingsvermogen

Naast de combinatie van verschillende soorten leiderschap, vereist cultureel leiderschap een aanpasbare aanpak. Dat wil zeggen – bedrijfscultuur kan niet stagneren. Wat in het verleden werkte, is niet per se wat in de toekomst zal werken.

Naarmate het consumentengedrag en economische factoren veranderen, verandert ook de bedrijfscultuur. Daarom moet cultureel leiderschap ook veranderen als gevolg daarvan. Het is niet per se een drastische verandering, maar het idee dat finetunen en aanpassen op een bepaald moment noodzakelijk zijn.

Echter, cultureel leiderschap vereist niet alleen een verandering in bedrijfscultuur – het biedt ook de motivatie en inspiratie om werknemers te helpen het te omarmen. Het is een beetje zoals het motto “wees de verandering die je in de wereld wilt zien”, maar dan binnen een organisatie. Hoe je daar komt, is volledig aan jou en jouw organisatie, maar begrijpen hoe je moet leiden is van cruciaal belang voor succes.

Korte Termijn Veranderingen voor Lange Termijn Resultaten

Managers en organisaties kunnen niet zomaar een nieuwe cultuur implementeren of cultureel leiderschap gebruiken om onmiddellijke verandering teweeg te brengen of hun huidige cultuur te verbeteren. Maar dat idee is zeker een misvatting voor nieuwere bedrijven.

Het idee is dat alle cultuurveranderingen jaren van aanpassingen, leren en verschillende ervaringen vereisen. Het vereist de acceptatie dat jouw bedrijf altijd een cultuur heeft en dat je niet zomaar willekeurig kunt beslissen wat die cultuur is.

Cultureel leiderschap vergemakkelijkt het proces van het opbouwen van een bedrijfscultuur, maar alleen via een langlopend plan of korte termijn veranderingen. In veel bedrijven definieert het oorspronkelijke leiderschap de huidige cultuur, dus zelfs met een nieuwe, op cultuur gerichte leider aangesteld, kan de leider de cultuur alleen maar verbeteren zover als de geschiedenis het toelaat.

Als jouw doel is om de bedrijfscultuur te veranderen of te verbeteren, is het juiste personeel nodig. Verder moet je in gedachten houden dat er ’s nachts niets zal gebeuren. Met korte termijn veranderingen komen lange termijn resultaten, maar alleen voor degenen die bereid zijn te wachten.

De Voordelen van een Cohesieve Bedrijfscultuur

Lachend team

Dus waarom zou je een hoge prioriteit moeten stellen aan bedrijfscultuur via cultureel leiderschap? Omdat bedrijfscultuur elk onderdeel van jouw organisatie van boven naar beneden doordringt. Het is de reden waarom jouw werknemers ’s ochtends uit bed willen komen en een van de redenen waarom jouw bedrijf succesvol is. Zonder bedrijfscultuur ontbreekt jouw bedrijf identiteit en wordt het gewoon een andere organisatie die hetzelfde oude doet.

Cultureel leiderschap kweekt bedrijfscultuur – dat is het hele idee van het inzetten ervan in een organisatie. Maar wanneer je prioriteit geeft aan cultuur via leiderschap, pluk je daar de vruchten van. Het gebeurt sneller en dringt dieper door tot in jouw personeelsbestand.

Dus wanneer je denkt aan de moeilijkheden van het veranderen van managementstijlen, hoef je alleen maar te denken aan de overvloed aan resultaten die daaruit voortkomen.

Klanttevredenheid

Een sterke bedrijfscultuur lijkt misschien tegenstrijdig met klanttevredenheid, maar wees gerust, ze zijn aanzienlijk met elkaar verweven. Wanneer jouw cultuur sterk is, presteren werknemers op hun best. De efficiëntie verbetert. Projecten worden op tijd en binnen budget voltooid. Dit alles leidt tot een verbeterde klantervaring en een verhoogde tevredenheid.

Talent Veiligstellen en Behouden

Aangezien de tevredenheid van de klant van vitaal belang is voor de winstgevendheid en het voortbestaan ​​van het bedrijf, moet cultuur ook een prioriteit blijven. Als dit in het verleden een probleem is geweest, is de overstap naar cultureel leiderschap altijd een sterke overweging.

Geen enkele werknemer wil vrezen om ’s ochtends uit bed te komen om te gaan werken. Gelukkig kan bedrijfscultuur deze ramp voorkomen voordat deze zich voordoet.

Hoewel de ouderwetse benadering van bedrijfscultuur misschien een volledig aanbod van werknemersvoordelen en welzijnsprogramma’s is, is niet elk bedrijf uitgerust om dat vanuit een financieel perspectief aan te pakken.

Maar dat is oké. Andere aspecten zoals flexibiliteit, autonomie, open communicatie en feedback kunnen allemaal een solide bedrijfscultuur bevorderen. Zolang jouw werknemers naar het werk willen komen vanwege de cultuur, bouw je iets speciaals op dat mensen blijft terugbrengen.

Duidelijk Gedefinieerde Doelen en Visie

Waarden en overtuigingen drijven een bedrijfscultuur, maar ze duwen ook mensen naar het overkoepelende doel van jouw bedrijf. Duidelijkheid onder werknemers stimuleert de productie, moedigt teamwork aan terwijl een arbeidsverdeling wordt behouden, en creëert doelen en doelstellingen nu en in de toekomst.

Met een frisse kijk en gedefinieerde doelen zijn werknemers meer bereid om naar het einde van een project toe te werken, allemaal zonder de dreiging van dreigende burn-out.

Probeer niet het wiel opnieuw uit te vinden

(Geen oude wijn in nieuwe zakken)

Cultureel leiderschap is geen heruitvinding van het wiel qua ideologie of een complete revisie van een heel bedrijf. 

In sommige gevallen is het nieuw leven inblazen van de beste elementen die in het verleden hebben gewerkt. In andere gevallen is het afscheid nemen van verouderde of niet-efficiënt werkende mechanismen.

Voor nieuwere bedrijven, ondernemers en startups kan dit nog ingewikkeld worden. Echter hoef je geen game-changing openbaring te hebben. 

Bedrijven die cultuur willen introduceren in een vroeg stadium, moeten gewoon de behoeften van werknemers en klanten vooropstellen en vervolgens het kader eromheen organiseren.

Het klinkt makkelijker dan het is, maar door de behoeften van werknemers boven alles te stellen, bloeien loyaliteit, moraal, betrokkenheid en cultuur. En dat is waar cultureel leiderschap allemaal om draait; iets creëren waar werknemers enthousiast over zijn, waar ze naar uitkijken, en waar ze deel van willen uitmaken. 

Het enige wat je doet is de lijm bieden om alles bij elkaar te houden.