Wanneer een medewerker zich ziek meld, hoop je als werkgever dat het gaat om een loopneus die met twee dagen wel weer over is. Verder van de huiselijke haard ben je als blijkt dat je medewerker met een burn-out thuis is komen te zitten.

Een burn-out wordt nog steeds door veel mensen onderschat. Het is een wijdverspreid misverstand dat een burn-out een emotionele respons is op lange uren werken of op een meer dan uitdagend beroep.

Vandaag de dag zijn er nog steeds werkgevers die zeggen:”Neem even een weekje rust dan ben je er weer”.

Een burn-out is geen loopneus.

Een derde van de werknemers in Nederland meld zich ziek vanwege psychische klachten. Dit verzuim loopt gemiddeld al snel op tot 6 weken afwezigheid. Als een medewerker met een burn-out uit valt, kan dit oplopen tot minimaal 6 tot 12 maanden.

In de eerste helft van 2019 was de gemiddelde duur van het psychisch verzuim 226 dagen. Bij een burn-out loopt dit gemiddelde zelfs op naar 294 dagen.

Wat kost een zieke medewerker..?

Veel werkgevers, en dan met name in het (kleinere) MKB, hebben nog nooit uitgerekend wat een zieke medewerker hen daadwerkelijk kost.

Hier volgt een klein rekenvoorbeeld:

Als een medewerker zich ziek meld, staat de werkgever voor de volgende kosten die gewoon doorbetaald moeten worden:

  • salaris (tot twee jaar volledig, minstens 70% van het laatst verdiende salaris) en als blijkt dat je als werkgever niet genoeg aan reïntegratie van die medewerker hebt gedaan zelfs drie jaar
  • vervanging van de medewerker (extra salariskosten / verminderde opbrengst/winst doordat andere medewerkers het werk moeten doen)
  • kosten voor verzuimbegeleiding en reïntegratie

Een zieke medewerker kost gemiddeld (!) €250,- per dag.

Er vanuit gaande dat een medewerker met een burn-out gemiddeld 240 dagen ziek thuis is, kost deze medewerker je al snel €60.000.
Blijft deze medewerker twee jaar ziek heb je een kostenpost van €120.000. Dit zijn bedragen waarvoor je een zware manager in dient kunt nemen.

En dit zijn kosten die veel (kleine) MKB-bedrijven niet kunnen dragen.

Vanuit mijn praktijk heb ik gezien hoe kleine ondernemingen in de financiële problemen kwamen door één zieke medewerker.

Zij kregen betalingsachterstanden bij leveranciers en konden op het laatst ook de medewerkers hun salaris niet meer betalen. Als je zó ver komt, is een faillissement dichtbij. En dat is niet waarvoor je bent gaan ondernemen.

Voorkom burn-out in jouw bedrijf..!

Als je weet waar je op moet letten, is een groot deel van het langdurig ziekteverzuim in jouw organisatie te voorkomen.

Hierbij moet je vooral letten op de volgende aspecten bij je medewerkers

  • verminderde aandacht en concentratie in het werk
  • afzonderen van collega’s
  • snel opvliegerig en minder tevreden dan andere medewerkers
  • vermoeidheid
  • lichamelijke klachten zonder zichtbare verbetering (ondanks doktersbezoek)
  • cynische houding ten opzichte van het werk
  • regelmatig kortstondig ziekteverzuim

Dàn is het hoog tijd om professionele hulp in te schakelen.

Hersenbeschadiging door burn-out

Als je als werkgever dit in de gaten hebt, kun je een heleboel ellende voorkomen. Allereerst de ellende voor de medewerker want een burn-out laat heel diepe sporen achter. Uit onderzoek van o.a. Maslach blijkt dat er wel degelijk iets meer gebeurt dan alleen ‘een beetje ongemak’ door vermoeidheid.

Psychologisch onderzoekers van het Zweedse Karolinska Institutet hebben aangetoond dat werk-gerelateerde burn-out daadwerkelijk beschadigingen achterlaat in het neurale netwerk met als gevolg een vicieuze cirkel van neurologisch disfunctioneren; een hormonale disbalans in ons lichaam en het disfunctioneren van het brein.

Meten is weten; Veerkracht en Groei

Een burn-out is lastig op papier te krijgen maar na veel onderzoek heb ik de beste burn-out preventie meet-methodiek gevonden. Met deze uitermate inzichtelijke rapportage is de mate waarin iemand afstevent op een burn-out heel overzichtelijk in kaart te brengen en wordt alles zonder moeilijke woorden omschreven.

Loop jij tegen een burn-out aan..?

Wil jij weten of je tegen een burn-out aan loopt..? Doe dan vandaag nog de ‘Burnout Preventie Scan’ en onderneem concrete stappen om ervoor te zorgen dat niet ook jóuw medewerkers maanden thuis komen te zitten met één van de ergste ziekten die je kunt krijgen: een burn-out.

Geïnteresseerd in mijn Burn-out Preventie Scan..?

Neem contact met mij op om samen te kijken naar de mogelijkheden die passen in jòuw organisatie.