Medewerker tevredenheidsonderzoeken (MTO) zijn al decennia lang een veelgebruikte methode voor organisaties om inzicht te krijgen in de tevredenheid van hun medewerkers en om eventuele problemen op te lossen. Deze onderzoeken zijn echter niet altijd effectief en kunnen soms zelfs contraproductief zijn. In dit artikel zullen we enkele redenen bespreken waarom mto’s niet werken.

  1. Gebrek aan vertrouwen

Een van de belangrijkste redenen waarom mto’s niet werken, is omdat medewerkers vaak geen vertrouwen hebben in de organisatie en haar intenties. Medewerkers kunnen zich afvragen waarom de organisatie geïnteresseerd is in hun mening, vooral als ze het gevoel hebben dat de organisatie geen actie onderneemt op basis van de feedback die ze geven. Dit gebrek aan vertrouwen kan leiden tot lagere responspercentages en minder eerlijke feedback van medewerkers.

  1. Oppervlakkige vragen

Een ander probleem met mto’s is dat ze vaak oppervlakkige vragen stellen die niet diep genoeg gaan om de ware gevoelens en ervaringen van medewerkers te achterhalen. Vragen zoals “Ben je tevreden met je baan?” of “Hoe zou je de sfeer op de werkvloer beoordelen?” kunnen nuttige informatie opleveren, maar ze zijn niet specifiek genoeg om de oorzaken van problemen aan te pakken.

  1. Gebrek aan follow-up

Een ander veelvoorkomend probleem is het gebrek aan follow-up na de mto’s. Medewerkers kunnen het gevoel krijgen dat hun feedback in het niets verdwijnt en dat er geen actie wordt ondernomen om hun problemen op te lossen. Dit kan de betrokkenheid en motivatie van medewerkers ondermijnen en hen het gevoel geven dat hun bijdragen niet gewaardeerd worden.

  1. Misbruik van de resultaten

Ten slotte kan het misbruik van de resultaten van mto’s leiden tot nog meer problemen. Sommige organisaties kunnen de resultaten gebruiken om individuele medewerkers te bestraffen of om hun posities in de organisatie te bedreigen. Dit kan leiden tot wantrouwen en angst onder medewerkers en kan zelfs resulteren in valse of onnauwkeurige feedback om hun baan te behouden.

Conclusie

MTO’s zijn op zichzelf niet de oorzaak van de problemen die hierboven zijn beschreven. Ze kunnen echter wel bijdragen aan deze problemen als ze niet zorgvuldig worden uitgevoerd. Organisaties moeten ervoor zorgen dat medewerkers vertrouwen hebben in hun intenties, dat de vragen diepgaand genoeg zijn om de kern van de problemen aan te pakken, dat er follow-up wordt gegeven en dat de resultaten op een eerlijke en respectvolle manier worden gebruikt. Bovendien moeten organisaties hun medewerkers betrekken bij het proces van het verbeteren van de werkomgeving en moeten ze actief werken aan het creëren van een cultuur van open communicatie en samenwerking.

Als alternatief voor mto’s kunnen organisaties ook gebruikmaken van andere methoden om feedback van medewerkers te verzamelen, zoals focusgroepen, individuele gesprekken en regelmatige check-ins. Deze methoden kunnen een meer persoonlijke en diepgaande benadering bieden die beter aansluit bij de behoeften van de medewerkers en de organisatie.

Kortom, mto’s kunnen waardevolle inzichten bieden, maar alleen als ze op de juiste manier worden uitgevoerd en geïnterpreteerd. Organisaties moeten zich bewust zijn van de valkuilen en problemen die gepaard gaan met deze onderzoeken en proactief werken aan het creëren van een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen.