Een nieuwe naam met een geheel nieuw uiterlijk. Vanuit de gedachte dat burn-out preventie uit zoveel meer bestaat dan alleen maar de naam. Daarom is BS360 Burnout Preventie omgedoopt tot ‘bs360 mens & organisatie’ omdat de mens ín de organisatie de sleutel tot succes is. Zonder vitale medewerkers geen langdurige inzetbaarheid. En zonder langdurige inzetbaarheid geen persoonlijke onwikkeling waardoor de organisatie ontwikkeling ook stil staat en stilstand is achteruitgang.

Daarom dus alle producten samengevoegd onder één noemer en in een nieuw jasje.